FAQS - HTG Express

FAQs

KONTAKT

1W chwili obecnej nie jestem dostawcą firmy HTG Express i chcę nim zostać. W jaki sposób mogę skontaktować się z HTG Express?
Na naszej stronie web w sekcji Dostawcy /Proces Homologacji znajduje się formularz do wypełnienia danymi Państwa firmy. Później ktoś z personelu z naszego działu dostawców skontantuje się z Państwem.
2Czy HTG Express oferuje usługi 24h?
Tak, posiadamy personel w gotowości w każdym przedziale czasowym, przez 365 dni w roku, dla spełnienia zamówień klientów, ale także dla zaspokonjenia potrzeb naszych dostawców.

MYHTG

1Jestem dostawcą dla HTG Express i pragnę zgłosić codzienną dyspozycyjność moich pojazdów.
Na naszej stronie internetowej w sekcji Dostawcy/MyHTG, istnieje opcja, po wprowadzeniu adresu e-mail, którego Państwo nam dostarczyli, otrzymania linku, którym można uzyskać dostęp do naszego systemu i poinformować o dyspozycyjności Państwa pojazdów. Używając przycisk “Pomoc”uzyskuje się objaśnienia postępowania.

CMR

1Czy wysłanie oryginalnego CMR jest obowiązkowe?
Aby otrzymać zapłatę za wykonaną usługę, zawsze należy przesłać CMR pocztą przed upływem 7 dni od wyładunku, wskazując u góry naszą referencję.
2Co się stanie, jeśli zaginą dokumenty oryginalne?
Zapłata za przewóz zostanie wstrzymana aż do momentu, kiedy nasz klient go potwierdzi i nam zapłaci.

ADMINISTRACJA

1Co należy zrobić, aby zmienić numer rachunku bankowego?
Należy przysłać poświadczenie bankowe nowego rachunku pocztą elektroniczną na adres Administracja@htg-express.com
2Co należy zrobić, aby dokonać zmiany niektórych danych, jak formy zapłaty, adresu..?
Należy przesłać odnośny wniosek pocztą elektroniczną na adres admon@htg-express.com

TRACKING

1HTG Express powierzył mi wykonanie przewozu. Jakie kroki muszę podjąć dla jego realizacji?
1º sprawdzić, czy wskazania w naszym zleceniu załadunku odpowiadają temu, co uzgodniono z naszym dysponentem
2º Po sprawdzeniu, potwierdzić otrzymanie zlecenia załadunku poprzez link, który w tym celu zamieszczony jest w zleceniu.
3º Przekazać kierowcy pojazdu kod wpisany w polu APP CODE zlecenia załadunku i, przez wpisanie tego kodu, aktywować AppHTG Suppliers firmy HTG Express.
4º Wykonywać kolejne polecenia zgodnie z AppHTG Suppliers, przestrzegając przy tym zawsze instrukcje otrzymane od HTG Express.
5º Po wyładunku, przesłać obraz CMR przez AppHTG Suppliers i powinniśmy otrzymać oryginalny CMR w HTG Express drogą pocztową w terminie do 7 dni po wyładunku.
2W jaki sposób mogę wypełnić obowiązek poinformowania HTG Express o kolejnych etapach, które pokonuje moj pojazd, w przypadku powierzenia mi wykonania przewozu?
Poprzez AppHTG Suppliers, do pobrania w Play Store dla systemu Android. Na stronie web, w sekcji Dostawca/AppHTG Suppliers zamieszczono instrukcje obsługi.
3Mam problem, którego nie mogę rozwiązać używając AppHTG Suppliers. Co mogę wtedy zrobić?
HTG Express oferuje obsługę indywidualną w trybie 24/7/365, która może pomóc rozwiklać problemy, których rozwiązanie nie jest możliwe za pośrednictwem naszej AppHTG Suppliers.

FORMA ZAPŁATY

1HTG Express powierzyło mi wykonanie przewozu. Na jakich warunkach zapłaty pracuje firma?
Zwyczajowa forma zapłaty: po 60 dniach od daty wystawienia faktury, zawsze w przypadku otrzymania poprawnego obrazu CMR po wyładunku oraz oryginalnego CMR przed upływem 7 dni od wyładunku, ze wskazaniem referencji HTG Express. Istnieje możliwość zapłaty gotówką z obniżką 2% (wypłata w dniach 10, 20 i 30), tylko jeśli otrzymano oryginalny CMR ze wskazaniem referencji HTG Express i jeśli zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione.
2Czy są wyznaczone dni wypłaty samofakturowania?
Tak, są to dni 10, 20, 30 każdego miesiąca (w przypadku dni świątecznych, następny dzień roboczy)

SAMOFAKTURĘ

1Kiedy HTG Express przesyła samofakturę?
Po otrzymaniu pocztą oryginalnego CMR i sprawdzeniu go, dokona się samofakturowania z wysłaniem faktury w dniach 6, 16 i 26 danego miesiąca.
2Nie otrzymałem samofaktury; co mogło się wydarzyć?
Być może oryginalny dokument nie dotarł, może Państwa adres e-mail jest błędny lub nasz mail trafił u Państwa do folderu SPAM
3Jak mogę poprosić o kopię samofaktury?
Można o nią poprosić pocztą elektroniczną na adres Administracja@htg-express.com ze wskazaniem numeru samofaktury lub naszej referencji przewozu.
4Kwota samofaktury jest błędna; co należy zrobić?
Należy wysłać e-mail na adres Administracja@htg-express.com ze wskazaniem naszej referencji usługi oraz powodu reklamacji.