INSTRUKCJA OBSŁUGI

Version 27/03/19

INSTRUKCJA OBSŁUGI


 

1. MINIMALNE WYMAGANIA TELEFONU

  • Kompatybilne wersje: Android 4.4 i wyższe.
  • Taryfa transmisji danych: Przynajmniej 1Gb dla roamingu w Europie.
  • Uruchomiony GPS telefonu .
  • Telefon komórkowy powinien być przeznaczony jedynie do celów transportowych.

 

2.- KONFIGURACJA PARAMETRÓW
(PRZED POBRANIEM APLIKACJI)

Uwaga: Zdjęcia Androida niniejszego aparatu mogą różnić się w zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia.

Przed pierwszym pobraniem aplikacji należy sprawdzić następującą konfigurację:

1.- USTAWIENIA

Przejść do ustawień / Lokalizacja.

2.- LOKALIZACJA

Lokalizacja GPS telefonu musi być WŁĄCZONA.

Można ją włączyć z poziomu Ustawienia > Lokalizacja lub z menu szybkich ustawień (przeciągając palcem od góry).

3.- TRYB LOKALIZACJI

Tryb Lokalizacji (Android) należy ustawić na „Duża dokładność”. Przy włączonym trybie oszczędności baterii tryb ten nie działa dobrze.

4.- KONTO GMAIL

Każde przenośne urządzenie musi posiadać własne konto gmail. Te konto gmail nie może być wspólne dla innych urządzeń przenośnych.

 

3.- POBIERANIE APLIKACJI

1.- POBIERANIE APLIKACJI

Aplikację należy pobrać z PLAY STORE.

Szukać po nazwie HTG Express.

Aplikację łatwo rozpoznać, ponieważ posiada nasz logotyp.

2.- INSTALACJA

Trzeba nacisnąć na „Zainstalować”.

Jeśli telefon komórkowy prosi o zezwolenie na zainstalowanie aplikacji, która „nie jest bezpieczna”, należy ten jeden raz zezwolić na instalację. W przeciwnym razie nie pozwoli na zainstalowanie aplikacji.

3.- OTWORZYĆ APLIKACJĘ

Po zakończonej instalacji można ją już otworzyć.

Po zainstalowaniu na telefonie, jak w przypadku innych aplikacji, pojawi się ikona.

 

4.- PIERWSZE UŻYCIE APLIKACJI

1.- OTWORZYĆ APLIKACJĘ

Kliknąć na ikonę HTG.

2.- WYBRAĆ JĘZYK

Przy pierwszym użyciu APP pojawia się ekran, na którym należy wybrać język aplikacji.

3.- UPOWAŻNIENIE GPS

Po skonfigurowaniu języka pojawi się wiadomość, aby zezwolić aplikacji na dostęp do GPS.

Należy przycisnąć „Zezwolić”.

4.- MENU

Mimo, że od początku dostępne jest menu, bez kodu aktywującego jedynie można obejrzeć zawartość sekcji Instrukcje, zmienić język lub wprowadzić kod.

Należy przeciągnąć palcem po ekranie, aby przejść z jednej sekcji do drugiej.

Można również użyć menu znajdującego się na górze po lewej stronie.

Przewozy
Sprawdzić zlecenie transportowe.

Historia
Sprawdzić przewozy rozładowane w ostatnich 7 dniach.

Instrukcje
Sprawdzić instrukcję obsługi tej aplikacji i inne instrukcje HTG Express.

Odłączyć App
Wyłączyć fracht jedynie po zakończeniu przewozu i przesłaniu listu przewozowego CMR i wrócić na ekran startowy. Następnie należy wybrać „Tak”.

Wybór języka
Zmienić język, w razie potrzeby.

Zamknąć menu
W celu zamknięcia menu i powrotu do początku nacisnąć strzałkę w górnej części po lewej stronie.

 

5.-UAKTYWNIĆ TRANSPORT

1.- KOD AKTYWACYJNY

Należy potwierdzić i zaakceptować Zlecenie transportowe, które otrzyma Pan/Pani e-mailem lub SMS-em klikając przycisk „Potwierdzić i zaakceptować Zlecenie transportowe”. Jeśli zlecenie nie zostaje zaakceptowane kod NIE DZIAŁA.

Następnie w polu „Kod aktywacyjny” należy wprowadzić „Kod APP” ze zlecenia transportowego.

SMS-em
Na końcu wiadomości:
Kod. APP: 674568

E-mail-em
W polu wyboru:
Kod. APP: 674568

2.- TRANSPORT

Na pierwszym ekranie widzimy „Zlecenie transportowe” z numerem zlecenia i punktami załadunku i rozładunku.

Można poszerzyć informacje na temat każdego punktu przyciskając strzałkę „>”.

Również znajdziemy inne punkty przejściowe takie jak „URZĄD CELNY”, czy „Dokumenty”. Zostanie to również oznaczone na liście przewozowej poprzez ikony:

3.- ZAWIADOMIENIA

Aktualizacja zlecenia transportowego

Jeśli podczas przebiegu usługi nastąpi modyfikacja zlecenia transportowego, pojawi się odpowiednie zawiadomienie i modyfikowana sekcja zostanie zaznaczona na czerwono.

Uwaga! Jeśli opóźnia się transport i ma to wpływ na godzinę przyjazdu do miejsca przeznaczenia, można zmodyfikować tę godzinę, ale nie oznacza to, że nie bedzie incydentu z powodu opóźnienia!

Jeśli HTG Express nie otrzyma pozycji w oczekiwanym czasie system prześle zawiadomienie. Należy uważać, aby zareagować odpowiednio do przypadku.

4.- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TRANSPORCIE

Po przyciśnięciu strzałki pojawią się wszystkie informacje dotyczące tego punktu: adres, referencje, osoba kontaktowa, itd.

Przyciskając którykolwiek z adresów pojawia się lokalizacja na Google Maps, z której można przejść do wybranego miejsca przeznaczenia.

5.- PRZYCISKI DO ZAWIADOMIENIA O POZYCJACH

Aby poinformować o zmianach stanu trzeba nacisnąć różne przyciski i przesłać bezpośrednią informację o stanie frachtu.

Widoczny będzie zawsze przycisk odpowiadający następnej pozycji do zakomunikowania.

 

W MIEJSCU ZAŁADUNKU
Gdy kierowca pojawi się w miejscu załadunku, uprzedzając wcześniej, że jest z HTG Express, przyciśnie przycisk „W miejscu załadunku”.

ZAŁADOWANY
Po załadunku należy obowiązkowo sprawdzić towar pod kątem Zlecenia transportowego i otrzymać OK od HTG Express, aby wyjechać z Miejsca Załadunku.

URZĄD CELNY LUB ODBIÓR / DOSTAWA DOKUMENTÓW
Jeśli podczas transportu trzeba wykonać postój z powodu dokumentów lub przejechać przez kontrolę celną pojawią się spersonalizowane przyciski w zależności od działania, które należy wykonać.

 

Urząd celny:

Dokumenty:

OSTRZEŻENIA
Za każdym razem, gdy zostanie przyciśnięty przycisk i poprawnie wykona się zawiadomienie na ekranie pojawi się ostrzeżenie.

MIEJSCE ROZŁADUNKU
Gdy kierowca pojawi się w miejscu rozładunku, uprzedzając wcześniej, że jest z HTG Express, przyciśnie przycisk „W miejscu rozładunku”.

ROZŁADOWANY
Po rozładunku należy obowiązkowo przesłać HTG Express CMR.

6.- WERYFIKACJA CMR

Przed zrobieniem zdjęcia dokumentu należy poprawnie go wypełnić, niezapominając nigdy o referencji HTG Express, która odpowiada numerowi zlecenia transportowego.

7.- PRZESŁANIE CMR LUB DOKUMENTACJI

Zdjęcie CMR musi być ostre i wykadrowane tak, by widać było całość listu przewozowego bez zgięć ani zdjęć otoczenia dokumentu.

Po sprawdzeniu dokumentu należy przycisnąć przycisk „Przesłać CMR”, aby wysłać go i/lub dokumentację do HTG Express.

Wybierz pochodzenie CMR
Po przyciśnięciu przycisku „Przesłać CMR” należy wybrać, czy chce się zrobić zdjęcie za pomocą „Kamery” lub wybrać jedno ze „Zdjęć Galerii”.

Przy pierwszym razie należy zezwolić kamerze na dostęp do urządzenia i galerii zdjęć poprzez przyciśnięcie „Zezwalaj”.

Zaleca się poświecić kilka minut na zrobienie zdjęcia, tak by było ono prawidłowe.

Zakończone przesyłania CMR
Po zakończonym przesłaniu pliku pojawi się zawiadomienie.

8.- ZMIANA STANU

Za każdym razem, gdy pojawia się zawiadomienie o zmianie stanu poprzez przyciśnięcie przycisków aplikacji, kontakt wyznaczonego do przewozu dostawcy otrzyma e-mailem informację na temat wykonanego działania.

 

6.- HISTORIA PRZEWOZÓW

W tej sekcji pojawią się ostatnie już zrealizowane przewozy.

WAŻNE: przewóz jest zakończony, gdy prawidłowe zdjęcie CMR zostało przesłane i oryginał został dostarczony do biura HTG Express. Pojawia się ikona zawiadamiająca, czy CMR jest zatwierdzone, czy nie.

7.- INSTRUKCJE

Sekcja ta zawiera różne instrukcje, które HTG Express udostępnia, takie jak niniejsza Instrukcja obsługi lub Przewodnik po CMR.

W następnych wersjach zostaną opublikowane inne instrukcje, które ułatwią pracę z HTG Express.

 

 

8.- SPRAWDZENIE PARAMETRÓW APLIKACJI

Uwaga: Zdjęcia Androida niniejszego aparatu mogą różnić się w zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia.

1.-ZAWIADOMIENIA, ZEZWOLENIA I WYKORZYSTANIE DANYCH

Konfiguracja musi być zgodna z przykładem. Sprawdzić w Ustawienia > Lista aplikacji.

Aby nasza aplikacja działała prawidłowo należy sprawdzić, czy telefon nie używa innych programów zarządzania bateriami lub danymi internetowymi.

Weryfikacja ograniczonego wykorzystywania danych w tle może być wykonana również z poziomu Ustawienia > Wykorzystanie danych

 

2.-AKTUALIZACJA DO NOWYCH WERSJI

Ważne jest, by co jakiś czas sprawdzać, czy nie ma nowych wersji aplikacji do pobrania z Play Store. Zmiany mogą pojawiać się co tydzień.

ZALECENIA

1.- Ustawić urządzenie w pojeździe w strefie dobrego zasięgu dla telefonów komórkowych.

2.- Postarać się, by telefon zawsze był naładowany.

3.- Zaleca się, by telefon był podłączony do ładowania.

 

9.- PROBLEMY Z DZIAŁANIEM APLIKACJI

  • Aby aplikacja działała poprawnie nie należy używać żadnych firewalli, programów antywirusowych, czy zarządzających baterią, które mają wpływ na pracę aplikacji.
  • Ważne jest również, by zezwolić na wykorzystywanie danych w tle bez użycia jakichkolwiek programów zarządzających, czy oszczędzających dane.
  • W celu maksymalnej wydajności aplikacji zaleca się wybór sieci 3G/4G.
  • Czasami, by zapewnić prawidłowe działanie, niezbędne jest zresetowanie urządzenia według ustawień fabrycznych, dlatego zaleca się wcześniejsze wykonanie kopii bezpieczeństwa całej zawartości urządzenia.
  • Ponownie sprawdzić konfigurację parametrów sekcji 2 i 6 , ponieważ po pobraniu na urządzenie innych aplikacji i/lub programów mogła ona ulec zmianie.

Jeśli parametry urządzenia są niezbędne dla aplikacji i nie można pobrać i/lub włączyć frachtu należy skontaktować się z Działem Dostawców HTG Express.

E-mail: suppliers@htg-express.com

Telefon: +34 943 62 98 03

Comments are closed here.

Empleamos cookies para garantizar la mejor experiencia de navegación en nuestro Website. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar su configuración u obtener más información AQUÍ.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close